Історія музики

Вахраньов Ю. Фортепіанні етюди В. Косенка

Вахраньов Ю. Фортепіанні етюди В. Косенка. – К: Музична Україна, 1970.
Зареєструватись та скачати книгу з бібліотеки Musicfancy

Ю. Вахраньов 

ФОРТЕПІАННІ ЕТЮДИ В. КОСЕНКА

«МУЗИЧНА УКРАЇНА»
КИЇВ – 1970

78С (С2) 2
В 22

—————————————————

Вахранев Юлий Федорович
ФОРТЕПИАННЫЕ ЭТЮДЫ В. КОСЕНКО
(На украинском языке)

Редактор Л. М. Мокрицька. Художник М. М. Вольпов. Художній редактор  Л. Ф. Контор. Технічний редактор  Є. А. Кіловатова. Коректор Н.С. Тельнюк.

БФ 06090. Тем. план. № 266 1969 р. Здано на вироб­ництво 9.VІ. 1969 р. Підписано до друку 14.X. 1969 р. Формат 60*841/16. Умовно-друк. арк. 3,49. Обліково-видавн. арк. 3.37. Зам. 9 — 581. Тираж 1800. Ціна  17 коп.

Видавництво «Музична Україна», Київ, Пушкінська, 32.
Віддруковано з матриць Київської  книжкової фабрики № 1, вул. Довженка, 5 в Білоцерківській книжковій дру­карні Комітету по пресі при  Раді  Міністрів УРСР, вул, К. Маркса. 4. Зам. 674.

9—1—2
266-69М

{jcomments on} 

 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)