Music History

Вахраньов Ю. Фортепіанні етюди В. Косенка, скачать

There are no translations available.

Вахраньов Ю. Фортепіанні етюди В. Косенка. – К: Музична Україна, 1970.
Зарегистрироваться и скачать книгу из библиотеки Musicfancy

Ю. Вахраньов 

ФОРТЕПІАННІ ЕТЮДИ В. КОСЕНКА

«МУЗИЧНА УКРАЇНА»
КИЇВ – 1970

78С (С2) 2
В 22

—————————————————

Вахранев Юлий Федорович
ФОРТЕПИАННЫЕ ЭТЮДЫ В. КОСЕНКО
(На украинском языке)

Редактор Л. М. Мокрицька. Художник М. М. Вольпов. Художній редактор  Л. Ф. Контор. Технічний редактор  Є. А. Кіловатова. Коректор Н.С. Тельнюк.

БФ 06090. Тем. план. № 266 1969 р. Здано на вироб­ництво 9.VІ. 1969 р. Підписано до друку 14.X. 1969 р. Формат 60*841/16. Умовно-друк. арк. 3,49. Обліково-видавн. арк. 3.37. Зам. 9 — 581. Тираж 1800. Ціна  17 коп.

Видавництво «Музична Україна», Київ, Пушкінська, 32.
Віддруковано з матриць Київської  книжкової фабрики № 1, вул. Довженка, 5 в Білоцерківській книжковій дру­карні Комітету по пресі при  Раді  Міністрів УРСР, вул, К. Маркса. 4. Зам. 674.

9—1—2
266-69М

{jcomments on} 

 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)