Поліфонія

Двоголосся - Правила простого двоголосся

Зміст
Двоголосся
Правила простого двоголосся

Якщо горизонталь (мелодія) залежить від музичного почуття і досвіду композитора, то вертикаль представляє конкретні правила:

Закономірності гармонії в простому двоголоссі

Основний матеріал двоголосся - це інтервал.

Інтервали можуть бути:

1) Консонанси

 • досконалі консонанси – чисті 1, 8, 5, 12, 15
 • недосконалі консонанси – великі і малі 3, 6, 10, 13

2) Дисонанси

 • дисонанси - це великі і малі 2, 7, 9, 14, чисті 4 і 11, всі збільшені та зменшені інтервали та тритон

Правила вживання інтервалів:

I Досконалі консонанси

 1. Прима може бути початком і заключенням побудови. Введення її в середині побудови на сильному і відносно сильному часі заборонено.
 2. Прямий рух до будь-якого досконалого консонансу заборонено.
  *Виключення – золотий хід, прямий рух
 3. Два підряд досконалих консонанса ставити не можна (в тому числі паралельно і протилежно). Також заборонено повторення на двох суміжних сильних і відносно сильних долях однакових досконалих консонансів через будь-який інтервал.  
  Паралельні квінти Паралельні октави
 4. Різні досконалі консонанси можна брати тільки у непрамому русі
 5. В синкопованому русі повторення однакових досконалих консонансів на слабкому часі заборонено.
  Паралельні квінти в синкопах
 6. Паралельні і протилежні досконалі консонанси брати не можна
 7. Октави не ставляться на сильному часі


II Недосконалі консонанси – більш вільне використання, можливі майже в будь-якому русі:

 1. Заборонені дві великі терції підряд (вимальовують тритон)
 2. Хід однаковими інтервалами можливий не більш 4-х підряд.

Консонуючі інтервали в поліфонії розглядаються як опорні


III Дисонанси (збудники руху) – залежать від консонансів і є проміжними між ними.

В кожному дисонансі є дисонантний звук і вільний звук (консонантний)

На сильному часі використовують – затримання

На слабкому часі – прохідні, допоміжні, камбіату і предйом

Два підряд дисонанси ставити не можна

1 Затримання

Має три моменти: приготування (обов'язково консонанс), затримання і розв'язання.
Приготування дисонуючим звуком в суворому стилі робити не можна.
Дисонантний звук затримання обов'язково повинен бути приготовлений на слабкому часі перед затриманням (зливатися з приготуванням в одну тривалість).
Розв'язання дисонансу здійснюється обов'язково вниз ↓ ходом на в.м.2
Догори розв'язувати не можна!

Умови використання різних інтервалів не однакові:

В 2 – дисонантний звук нижній (верхній вільний звук може залишатися на месці, а може йти в інший консонантний звук)
При перехрещенні голосів нижній голос той, що реально звучить нижче.

В 7 – дисонантний звук верхній, нижній вільний

4 і 9 мають або верхній або нижній дисонантний звук (розповсюджена помилка – приготувати один, а розв'язати інший)

Деякі особливості застосування затримання:

 1. Дисонуючий звук, перш ніж перейти до розв'язання може відхилитися стрибком вниз в звук, консонуючий вільному звуку
  Затримання з відхиленням перед розв'язанням
 2. Вільний звук може вступати після паузи, але дисонуючий звук повинен бути підготовлений.
  Вступ затримання після паузи
2 Прохідний дисонанс

Застосовується тільки в секундовому русі на більш слабкій долі такту, ніж консонанс перед ним.
Вільний звук треба приготувати тільки непрямим шляхом
Розв'язання залежить від напрямку руху

Прохідний дисонанс

До прими прохідну 2 робити не можна
Стрибати до прохідних звуків не можна
Дисонанс тритон може бути тільки в прохідному русі

3 Допоміжний дисонанс

Застосовується тільки в секундовому русі на слабкій долі
Приготування тільки непрямим рухом

4 Камбіата

Нижній допоміжний звук розв'язується не секундовим рухом вгору, а стрибком в консонанс вниз на терцію, після якого іде рух на секунду вгору (заповнення стрибку)
Камбіата в двоголоссі

Дисонуючий звук камбиати найчастіше буває чверкою, після якої може йти як чвертка, так і половина і навіть ціла тривалість.

5 Предйом в двоголоссі не використовують

Методичні вказівки для написання двоголосся

 1. Голоси можуть вступати як одночасно, так і різночасно (одноголосно не більш 2-х тактів), обов'язково з консонансу
 2. З дисонансу може вступати голос в затриманні – вільним звуком
 3. Кожен з голосів може переривати свій рух паузами, але обов'язково закінчення мелодії повинно бути на сильному часі цілою або половиною, але не чвертю. Перериватися  мелодія може не більш як на 2 такти.
 4. Голоси можуть розходитись на будь-які інтервали, сходитись і навіть перехрещуватись (при перехрещенні верхній голос робиться по звучанню нижнім)
 5. Два голоси повинні доповнювати один одного в гармонічному і ритмічному відношенні.

Обговорити конспект і задати питання можна на форумі.

Повернутися в розділ Поліфонія



 

Music Fancy




Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)