Аналіз форм

Первинні жанрові основи музики

Зміст
Первинні жанрові основи музики
Приклад аналізу жанрових основ
Подальша еволюція музичних жанрів

Конспект по матеріалам лекцій Несвіт Л.В.

Зародження елементів музичних жанрів відбувалося на ранньому історичному етапі становлення музики - в первісно-общинному ладу. Музику того часу можна характеризувати нерозривним (синкретичним) зв’язком з працею, рухом, мовою людини, її життям і побутом. Цей тісний зв’язок музики з певним призначенням зумовив її жанровий поділ.

П’ять першооснов музики цієї епохи стали основними жанровими першоосновами:

 • моторність
 • декламаційність
 • розспівність
 • сигнальність
 • звукозображальність

Ці жанрові першооснови (і іх численні комбінації) стали основою усіх наступних більш складних жанрів.

Роблячи аналіз жанрової основи твору слід зразу звернути увагу не тільки на яскраво вираженні ознаки крупного жанру твору (наприклад, ноктюрну, вальсу або сонати), але також і на первинні жанрові першооснови з яких цей жанр утворюється.

Найчастіше в творах професійної музики ми зустрічаємо не одне жанрове першоджерело, а різноманітні комбінації жанрових основ, як одночасні, так і послідовні (наприклад, у вигляді діалогу): в маршовій музиці часто поєднуються моторика і сигнальність, в танцювальній - моторика і звукозображальність, в пісенній - декламаційність і розспівність.

Розглянемо головні характеристики первинних жанрово-стилістичних комплексів,  а також їх приклади у музиці (оскільки виділити жанрове першоджерело в "чистому вигляді" з твору складно, воно завжди знаходиться у поєднанні з іншими, то для прикладів ми намагалися вибрати ті твори, в яких конкретне жанрове першоджерело проявляється найбільш яскраво):

 • В моторній музиці на перший план висуваються метр-ритм-темп, пов’язані з організацією руху людини. Як правило ритм чіткий, яскравий, з багатьма повторами.

  Марш з опери "Аїда" Дж. Верді
  Марш з опери "Кармен" Ж. Бізе
  Э. Гріг "У печері гірського короля"
 • Для декламаційної музики характерною рисою стає опора на мелодико-ритмічні звороти, близькі мовним інтонаціям. З розмовною мовою пов’язана і її своєрідна синтаксична та динамічна організація.

  Речитативи з опер
  К.В. Глюк "Мелодія" з опер "Орфей"
  В.А. Моцарт "Лакрімоза" з "Реквієма"
 • В розспівній музиці панує лінія, мелодія, часто в широкому діапазоні, з плавними переходами, “перетіканням” звуків в найближчі.

  Вокальні мелодії суворого стилю
  І.С. Бах - Ш. Гуно "Ave Maria"
  Б. Марчелло "Адажіо"
  Г. Форе "Павана"
 • Сигнальна музика ввібрала в себе интонації-кличи, -возгласы, -заклики,  які мали конкретний зміст.

  Р. Вагнер "Політ Валькірій" з другої частини оперної тетралогії "Кільце нібелунга"
  В.А. Моцарт "Маленька нічна серенада" - початкові інтонації
  Ф. Лист "Полювання"
 • Звукозображальна музика грунтувалась на відтворенні голосів природи, звуків оточуючого світу, пейзажних і просторових образів.

  Ж.Ф. Рамо "Перекликання птахів"
  Н.А. Римский-Корсаков "Політ джмеля" з опери "Казка про царя Салтана"
  К. Дебюсі "Затонулий собор" (пейзаж)

  Спробуємо зробити невеликий аналіз комплекса первинних жанрових основ в початковій побудові ноктюрна c-moll Ф. Шопена op.48 №1.
Повернутися в розділ Аналіз музичних творів

  

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)