Гармонія

Акорд. Види акордів.

Зміст
Акорд. Види акордів.
Положення. Розташування акордів.
Функціональність в музиці.

Акорд

 • це співзвуччя, яке складається з 3, 4 або 5 звуків, що розташовані, або можуть бути розташовані по терціям.
 • це гармонічне співставлення трьох чи більше звуків (визначення з підручника Степанова А.А.)

Структура акордів

 • Терцова структура. Ця структура розповсюджена в європейскій музиці.
 • Квартова, секундова та інші. Ці структури зустрічаються в багатоголосній музиці народів світу (наприклад в грузинській музиці - квартова структура) і в сучасній музиці.
  Нетерцові співзвуччя

Акорди розглядаються (класифікуються) з точки зору функційної залежності та фонізму.

Акорд повинен звучати повно та м'яко.
При поєднанні акордів не повинно бути невиправданих різких співзвуч (регістрове та інтервальне звучання, правильне подвоєння)

В класичній гармонії використовується терцова структура акордів.

Нетерцові співзвуччя називаються «випадковими» і в класичній гармонії утворюються неакордовими звуками.

Види неакордових звуків:

 • Прохідні звуки
  Прохідні звуки
 • Допоміжні звуки
  Допоміжні звуки
 • Затримання

  Затримання
 • Предйом
  Предйом

Типи акордів:

 • Тризвуки (позначаються 5/3)
  Тризвуки
 • Септакорди (7)
  Септакорди
 • Нонакорди (9)
  Нонакорди
 • Також існують складні багатозвучні акорди: децимакорди (11) з 6 звуків та терцдецимакорди (13) з 7 звуків – в класичній гармонії вони не використовуються, а якщо виникають, то тільки як прохідні неакордові звуки.


Назви ступенів акорду:

Назви ступенів акорду

Обернення акордів.

Обернення тризвуків:

Обернення тризвуків

тризвук секстакорд квартсекстакорд

 • Основний вид – тризвук (5/3)
 • Перше обернення – секстакорд (6)
 • Друге обернення – квартсекстакорд (6/4)

Обернення септакордів:

Обернення септакорду

септакорд квінтсекстакорд терцквартакорд секундакорд

 • Основний вид – септакорд (7)
 • Перше обернення – квінтсекстакорд (5/6)
 • Друге обернення – терцквартакорд (3/4)
 • Третє обернення – секундакорд (2)

Нонакорд майже завжди використовуеться в основному виді, тому для його обернень назви не встановлені.

Тризвук - це найпростіший вид акордів.

Існують 4 види тризвуків:

 • Мажорне (велике): велика терція (в3) + мала терція (м3)
 • Мінорне (мале): м3 + в3
 • Зменшене: м3 + м3
 • Збільшене: в3 + в3

Зменшені та збільшені тризвуки в основному вигляді в класичній гармонії не використовуються, тільки у вигляді обернень.

Обгоорити конспект і задати питання можна на форумі

Повернутись в розділ Гармонія 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)