Теорія

Лад і Тональність

Гама - це звуки ладу, розташовані підряд.

Слогові та латинскі позначення звуків:

Слогові позначення До Ре Мі Фа Соль Ля Сі Сіb
Латинські позначення C D E F G A H* B*
Транскрипція [це] [де] [е] [еф] [ге] [а] [ха] [бе]

*В американській системі нотації для позначення Сі - використовується В, а Сіb - Bb

Інші позначення мажор мінор дієз (#) бемоль (b) дубль-дієз (x) дубль-бемоль (bb)
Латинські
Dur* moll* is** es** isis** eses**
Транcкрипція [дур] [моль] [іс] [ес] [ісіс] [есес]

*При позначенні назв тональностей іноді не пишуть Dur чи moll, а просто позначають тональність великою або малою літерою: A-Dur = A, c-moll = c
**При утворенні назв нот закінчення приєднується до назви ноти, наприклад:
C + is = Cis (До-дієз), D + es = Des (Ре-бемоль).
Виключення: Ля-бемоль = As, Мі-бемоль = Es, Сі-бемоль = B

ЛАДИ

Лад - це 2 групи звуків - стійкі та нестійкі - які взаємопов'язані між собою.
В європейській музичній культурі найбільш розповсюджені 7-ступінні лади, в яких звуки розташовані підряд по тонам і півтонам. Ці лади можуть бути побудовані від будь-якого з 12-ти звуків темперованої системи.

 • Мажорний лад (мажор): тон-тон-півтон-тон-тон-тон-півтон (наприклад: до-ре-мі-фа-соль-ля-сі-до)
  Стійкі звуки (I-III-V) утворюють мажорний тризвук
 • Мінорний лад (мінор): тон-півтон-тон-тон-півтон-тон-тон (наприклад: ля-сі-до-ре-мі-фа-соль-ля)
  Стійкі звуки (I-III-V) утворюють мінорний тризвук

Устойчивые и неустойчивые ступени

Нестійкі звуки тяжіють і розв'язуються в стійкі, що знаходяться поруч.

Ладові різновиди мажору та мінору

 • Гармонічний
  Мажор гармонічний - знижується VI ступінь (VIb)
  Мінор гармонічний - підвищується VII ступінь (VII#)
 • Мелодичний
  Мажор мелодичний - знижується VI і VII ступені (VIb, VIIb)
  Мінор мелодичний - при русі вгору підвищуються VI і VII ступені (VI#, VII#), при русі вниз підвищення відміняється і використовуються ступені натурального мінору.

Тональність - це висота ладу.

Які бувають тональності:

 • однойменні (ті, що мають спільну Тоніку): До-мажор і до-мінор
 • паралельні (ті, що мають однакову кількість ключових знаків): До-мажор і ля-мінор
 • енгармонічно рівні (однакові за звучанням, різні за написанням): До-мажор і Сі#-мажор
 • споріднені тональності (тональності, тонічні тризвуки яких розташовані на ступенях даного ладу: це будуть Т, S, D та їх паралельні тональності + мажорна D в мінорі та мінорна S в мажорі)

Лади народної музики та інші

 1. іонійський = мажор
 2. дорійскій = мінор + #VI (висока VI)
 3. фрігійскій = мінор + bII (низька II)
 4. лідійський = мажор + #IV (висока IV)
 5. міксолідійський = мажор + bVII (низька VII)
 6. еолійський = мінору
 7. локрійський (гіпофрігійський) = мінор + bII + bV (тоніка - зменшений тризвук)

Простий спосіб запам'ятати лади народної музики - це побудувати їх підряд від усіх нот До-мажору:
Лады народной музыки

Особливі лади:

Пентатоніка - п'ятиступінний лад в якому відсутні півтони.
В мажорі - без IV і VII ступенів
В мінорі - без II і VI ступенів

Хроматична гама (хромо - колір) - це гама що складається з 12 звуків розташованих по півтонам (тобто з усіх звуків октави фортепіано).
Правила побудови хроматичної гами:
Мажор вгору - всі ступені підвищуються, окрім III і VI (на месці), VII знижується
Мажор вниз - всі ступені знижуються, окрім I і V (на месці), IV підвищується
Мінор вгору - всі ступені знижуються, окрім I і V (на месці), II знижується
Мінор вниз - так само як і однойменний мажор.

Порядок ключових знаків.

Порядок ключових знаків завжди однаковий, тільки кількість знаків змінюється в різних тональностях.
Наприклад, в Ля-мажорі 3 дієза: фа#-до#-соль#, а в Сі-мажорі 5 дієзів: фа#-до#-соль#-ре#-ля#
Порядок дієзів: фа#-до#-соль#-ре#-ля#-мі#-сі#
Порядок дієзів

Порядок бемолей: сіb-міb-ляb-реb-сольb-доb-фаb
Порядок бемолей

Знаки альтерації можуть стояти при ключі (ключові знаки - діють на весь твір),
або з'являтись епізодично (випадкові знаки альтерації - діють до кінця такту).

Випадкові знаки бувають двох видів:

Альтерація - це посилення тяжіння в даному ладу нестійких звуків в стійкі шляхом їх наближення (підвищенням або зниженням) до стійких.

Хроматизм - це зміна висоти звуків, протилежна тяжінням в данному ладу, тобто таке, що виходить за рамки ладу.

Знаки альтерації - змінюють висоту звуків:

 • Дієз (#) - підвищує звук на пів тона
 • Бемоль (b) - знижує звук на пів тона
 • Дубль-дієз (x) - підвищує звук на тон
 • Дубль-бемоль (bb) - знижує звук на тон
 • Бекар () - відміняє попередні знаки альтерації

Засоби полегшення визначення і запам'ятовування тональностей:

Дієзні тональності - останній ключовий знак буде в мажорі VII ступенем, а в міноре II ступенем.
Бемольні тональності - передостанній ключовий знак буде в мажорі Тонікою, а в мінорі III ступенем.

Також, добру підказку дає Градусник тональностей з підручника В.Д. Подвала "Давайте складати музику"

Наступна тема - Акорди.

Повернутися в розділ Елементарна теорія музики

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Music Fancy

Рассылка

Новые статьи и книги на сайте Musicfancy


Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)