Теорія

Ритм і метр

Ритм - це послідовність звуків однакової і різної довжини, організованих метром.

Метр - це чергування сильних та слабких долей в певному темпі.

Темп - це частота пульсації метричних долей.

Доля - це рівномірний відрізок часу - одиниця виміру часу одного твору.
Довжина долі (якщо вимірювати в абсолютному значенні, тобто в секундах, наприклад) в кожному творі може різнитися.
Сильна доля - це доля акцентована.
Слабка доля - це доля неакцентована.

Найчастіше в музиці використовують прості рівномірні метри:
Двудольний: сильна доля-слабка
Трьохдольний: сильна-слабка-слабка

Такт - це відстань (кількість долей) між двома сильними долями. В нотах позначається тактовою рискою.

Розмір - це числове позначення метру. Дві цифри, написані одна над іншою, де верхня позначає кількість долей в такті, а нижня величину тривалості.

Тривалість - це відносна величина, що позначає співвідношення по довжині (коротше-довше) між нотами. Тривалість не має абсолютної (точної) величини, в кожному творі її точна довжина залежить від темпу.
В європейській музиці найбільше росповсюдження отримала система поділу тривалостей на два, де кожна наступна тривалість вдвічі коротша за попередню.

Длительности

І так далі - іноді зустрічаються ще коротші тривалості: тридцять друга, шістдесят четверта, сто двадцять восьма.

Крапка після ноти позначає, що нота подовжується на половину своєї довжини.
Нота з крапкою

Дві крапки після ноти позначають, що нота подовжується на половину + чверть своєї довжини.
Нота з двома крапками

Дві однакові ноти з'єднані лігою називаються залігованими. З них виконують тільки першу ноту, а друга (і наступні) показують на скільки треба подовжити першу ноту.

Розміри бувають:

  • Прості - двудольний і трьохдольний, наприклад 2/4, 3/8.
  • Складні - складаються з декількох однакових простих розмірів, наприклад 4/4 = 2/4+2/4, 6/8 = 3/8+3/8. В таких розмірах є не тільки сильна, але і відносно сильна доля.
  • Мішані - складаються з декількох неоднакових простих розмірів, наприклад 5/4 = 3/4+2/4.

Особливий вид ритмічного поділу - це поділ тривалості не на два, а на іншу кількість рівних частин.
Найбільш розповсюджені варіанти: тріоль (поділ на 3 частини) і квінтоль (поділ на 5 частин).
Триоль Квінтоль

Синкопа - це перенесення акценту з сильної долі на слабшу. Як правило, сильна доля (але неакцентована) в синкопі має більш коротку тривалість, ніж слабка (але акцентована).
Синкопа

Групування - це графічне виділення сильних та відносно сильних долей такту. Може проявлятися в об'єднанні мілких тривалостей (тих, що мають "хвости") під одне ребро, згідно кількості долей у такті, або на цілий такт (наприклад в 3/8).
Групування Групування

У випадку, якщо тривалість взята на слабкій долі і триває наступну відносно сильну долю, то використовується залігована нота, а не нота з крапкою.
Группировка

Повернутися в розділ Елементарна теорія музики

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Music Fancy

Рассылка

Новые статьи и книги на сайте Musicfancy


Russian (CIS)Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)