Історія музики

Корній Л. Історія української музики. ч.1, скачать

Корній Л. Історія української музики. ч.1. (від найдавніших часів до середини XVIII ст.). - Київ-Харків-Нью-Йорк, 1996. - 314 с.
Зарегистрироваться и скачать книгу из библиотеки Musicfancy

 Корній1 

Зміст:

Вступ

Тема І. Витоки українського музичного мистецтва (від найдавніших часів до IX ст.)
1. Історичні умови розвитку культури
2. Ранні форми музичного мистецтва

Тема II. Музична культура IX – першої половини XV ст.
1. Історичні умови розвитку культури
2. Особливості культури епохи Середньовіччя
3. Народна творчість
4. Духовно-християнська галузь культури. Ранні форми церковного співу
5. Світська галузь культури і роль князівсько-дружинного середовища в її розвитку. Музика в князівсько-дружинному побуті

Тема III. Музична культура другої половини XV — початку XVII ст. (ренесансно-гуманістичіні тенденції)
1. Загальнокультурні тенденції Ренесансу в Європі
2. Історичні умови розвитку культури в Україні у другій половині XV — на початку XVII ст.
3. Ренссансно-гуманістичні та реформаційні тенденції в українській освіті та культурі другої половини XV – початку XVII ст.
4. Музична культура
4.1. Народна творчість
4.2. Музична освіта
4.3. Давньоукраїнська церковка монодія
4 4. Світська галузь музичної культури

Тема IV. Музична культура XVII – першої половини XVIII ст. (Бароко)
1. Загальнокультурні риси доби Бароко в Європі
2. Історичні умови розвитку культури в Україні
3. Особливості розвитку освіти та різних галузей

4. Музична культура
4.1. Народна творчість
4.2. Музична освіта
4 3. Духовні та світські канти
4.4. Багатоголоса (партесна) церковна музика
4.5. «Граматика музикальна» М. Дилецького
4.6. Шкільний театр і роль музики в ньому
4.7. Музика побуту
4.8. Діяльність українських музикантів у Росії в другій половині XVII – першій половині XVIII ст.

Висновки
Список умовних скорочень
Список використаних рукописних музичних джерел
Нотний додаток

 

{jcomments on} 

 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)