Композиція

Програми з основ музичної композиції київських викладачів - Острова С.В.

Зміст
Програми з основ музичної композиції київських викладачів
Вступне слово В.Д.Подвала
Острова С.В.
Короп С.П.
Журавицький В.М.
Нестерова Н.М.
Рекомендована література

ОСТРОВА С.В. - композитор, викладач ДМШ №9 і ДМШ № 3 м. Києва, завідуюча спеціалізованим відділом композиції

МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ В ДИТЯЧИХ ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Дана програма відповідає двом етапам навчання: перший або початковий навчальний етап /1-3 класи/ і другий або основний етап /4-7 класи/. Програма зорієнтована головним чином на учнів спеціальних класів з вивченням композиції, але в дещо видозміненій, полегшеній формі вона може мати і факультативний напрямок для інших класів, якщо цього вимагає індивідуальний підхід до вихованців. У програмі можливі перестановки та варіювання навчальних тем, вона також розрахована на учнів, що почали вивчати музичну композицію з 3-6 класу.

Програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу, творчості вітчизняних та зарубіжних композиторів, ознайомлення з імпровізацією, підбір і запис музики нотами та її виконання і т.ін. Уроки ж з українського музичного фольклору, що також входять до програми, поглиблюють знання учнів про жанрові різновиди і дають їм практичні навички й можливості музичної обробки окремих зразків народної творчості.

Згідно з пропонованою програмою навчального курсу, передбачено проведення протягом навчального року контрольних уроків або заліків з музичної композиції, а в кінці кожного року - академконцертів з виконанням власних музичних творів. Програма рекомендує після закінчення третього класу запровадити перевідний іспит /із початкового в основний етап вивчення композиції/, а в останньому, завершальному класі навчання — випускний іспит.

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ /1-3 класи/.

Основна мета цього курсу - навчити дитину відчувати і сприймати художньо-музичний образ і вміти відтворювати його на музичному інструменті. На початковому етапі практикується інтуїтивне, дещо неусвідомлене творення учнем, як правило, програмно-зображальних інструментальних музичних п'єс, а також пісень, легких обробок, танців, етюдів у простих формах.

Програма першого та другого класів

 1. Загальне уявлення про музичну творчість /композицію/. Музичний образ. Імпровізація і експромт /найпростіші імпровізації з кількох звуків/.
 2. Цикл уроків під загальною назвою "Музичні малюнки":
  а/ природа в музиці;
  б/ тварини в музиці;
  в/ настрій, характер у музиці /мажор і мінор/;
  г/ музична казка;
  д/ дія, рух у музиці. Жанрові малюнки.

  Слухання музики з підбором до неї відповідних малюнків, у яких відображено певний настрій, природу тощо/. Музичне імпровізування до цих малюнків, запис перших творчих спроб учнів за визначеними педагогом темами, а паралельно - вивчення динаміки, регістрів, темпів, штрихів; імпровізація за уявою або за темою, запропонованою викладачем /без малюнків/.
 3. Доскладення мелодій.
 4. Складення мелодій до ритму.
 5. Знайомство з інтервалами. Пісеньки на інтервали. Інтервали та їх барвлення. Імпровізація на визначені інтервали та інтервальні групи /зміна барвлення інтервалу/.
 6. Фраза і речення в музиці. Імпровізація і доскладення фрагментів пісень.
 7. Фольклор. Народна і професійна музика. Українські народні музичні інструменти. Колискові українські народні пісні та забавлянки. Імпровізація голосом мелодій в характері колисанок та забавлянок.
 8. Музичний прийом остинато. Імпровізація і створення найпростіших мелодій з мелодичним остинато /за "малюнками" і до текстів колискових пісень та дитячих забавлянок/.

  Контрольний УРОК:

  - повторення пройденого матеріалу /усне опитування учнів за вивченими темами з теорії композиції, перевірка останніх учнівських творчих вправ/;
  - слухання музики за "малюнками", визначення її характеру, темпу, динаміки, регістрів і штрихів;
  - довільна, а також з використанням остинато імпровізація за "малюнками" /із серії проведених уроків під загальною назвою "Музичні малюнки"/.

 9. Одноголосся і двоголосся:
  - Одноголосся з елементами двоголосся. Гармонічне двоголосся сопрано і альта, підбір і доскладення альта до сопрано і навпаки;
  - Двоголосся сопрано і басу. Головні ступені в басі. Цифрований бас, мелодизований бас. Творчі вправи на підбір і доскладення басового голосу до сопрано і навпаки;
  - Підголоски. Органний пункт. Двоголосся, в якому один з голосів - підголосок, Доскладення підголоска.
 10. Найпростіший акомпанемент:
  а) органний пункт в акомпанементі;
  б) остинатний акомпанемент;
  в) акомпанемент окремими звуками повільно, типу:
  Аккомпанемент 1 Аккомпанемент 2 та ін.)
  г) акомпанемент двома звуками /в гармонічні інтервали/, довільний, а також за певними інтервальними моделями, наприклад, терціями або квінтами; акордовий супровід, довільний, з витриманим звуком і рухомими терціями, і з тризвуками головних ступенів /другий клас навчання/; ритмічний акомпанемент.

Твори учнів першого класу
Поняття про музичну форму

 1. Пісня. Куплет. Куплетна Форма. Імпровізація і складення мелодії до тексту, пісеньки з певних звуків. Творче завдання для учнів:
  - створити маленьку пісню у двоголосому викладі /сопрано і альт/;
  - створити маленьку пісню у двоголосому викладі /сопрано і бас/.
 2. Музичний період. Творче завдання для учнів: створити маленьку музичну п'єсу у формі періоду, що передає характер, настрій, почуття або стан персонажа з використанням в акомпанементі прийому остинато/.
 3. Двочастинна музична форма. Завдання для учнів: створити п'есу-портрет, що зображає казкового героя, тварину і т.ін. в дії у формі АА1 з першою та другою вольтами і репризою /тобто, з повторним періодом, зміненим у закінченні/. Використання в даній п'єсі легкого довільного акомпанементу або принципу діалога /чергування рук/.
 4. Пейзажна музична п'єса /замальовка/. Завдання для учнів: створити п'єсу з використанням у супроводі органного пункту, підголосків /Форма АА1. А1 тут як змінена внутрішньо частина А/.

Твори учнів другого класу

Поняття про музичну форму

 1. Пісня. Куплет, Куплетна музична форма. Імпровізація і складення мелоді до тексту. Пісеньки із визначених звуків. Створення маленької пісні у двоголосому викладі /сопрано і альт або сопрано і бас; можливо соло з легким акомпанементом/.
 2. Обробка народної пісні. Створення однієї або двох легких обробок українських народних пісень /колискових, забавлянок/ у куплетній формі.
 3. Поняття про музичний період. Двочастинна музична форма. Завдання для учнів: створити маленьку музичну п'єсу, що передає певний характер, настрій, почуття або стан персонажа /двочастинна форма АА1 з першою та другою вольтами, репризою, легким акомпанементом/.
 4. Створення маленької характеристичної п'єси-портрета, що зображає казкового героя, тварину і т. ін. в дії. Пропонується форма АА1 де А1 - усередині змінений період А, або двочастинна, безрепризна форма АВ, легкий довільний акомпанемент або використання принципу діалога /чергування рук/.
 5. Тричастинна музична форма. Завдання для учнів: створити музичну пейзажну п'есу-замальовку з використанням у супроводі органного пункту, підголосків та остинато /форма АВА/.

Підсумковий контрольний урок наприкінці навчального року:

- опитування учнів з метою перевірки засвоєння вивчених навчальних теоретичних тем;
- перевірка учнівських творчих робіт /перегляд нотних записів, прослуховування цих робіт у власному виконанні учнів/.

Академконцерт. Публічне виконання учнями власних музичних творів.

Програма третього класу

Подальше опрацювання програмних тем першого та другого класів. А також:

 1. Ознайомлення з українськими народними веснянками. Творчі вправи за уроками фольклору.
 2. Мелодична секвенція. Імпровізація секвенційних побудов на інструменті, доскладання мелодій з секвенціями, імпровізація і створення до тексту мелодій з секвенціями.
 3. Музична фактура і гармонія. Види фактури /за кількістю голосів 1,2,3.../:
  а/ гармонічне триголосся. Підбір і доскладення учнями басу до запропонованих сопрано і альта, а також середнього голосу до двох крайніх голосів. Підбір і доскладення альта і басу до мелодії /сопрано/;
  б/ акордова /гармонічна/ фактура. Акордовий супровід. T-S-D. Підбір акордів до мелодії /їх з'єднання, розв'язання/;
  в/ фактурний музичний акомпанемент.

  Контрольний урок
  за темою "Фактура і гармонія":
  - усне опитування учнів за темою. Вправи на фортепіано /побудова T-S-D, гра гармонічних зворотів T-S-T, Т-D-Т, T-S-D-Т/. Імпровізація на інструменті за певними гармонічними моделями;
  - перевірка останніх творчих вправ на підбір акомпанементу;
  - творчі вправи на гармонічне двоголосся і триголосся: доскласти імпровізаційно альт до даного сопрано
  - письмово, без інструмента, підібрати басовий голос за виписаним цифруванням до запропонованої викладачем двоголосої мелодії і зіграти її.
 4. Загальне уявлення про програмну і непрограмну музику. Слухання музики, характеристика, підбір до неї програмних і непрограмних назв.
 5. Загальне уявлення про музичні жанри.

Твори учнів третього класу на другому або третьому році навчання композиції

Музичні форми

 1. Двочастинна безрепризна форма АВ. Створення пісні з Фактурним Акомпанементом, куплет якої складається з двох періодів: А - заспів, В - приспів, дворядковий або трирядковий нотний запис цієї пісні.
 2. Обробка української народної пісні, наприклад, веснянки, в куплетній формі АА1, де А - перший куплет-період, а А1 - другий куплет-період, з довільно використаною фактурою /двоголосся і триголосся зі зміною, підголоски, акорди або фактурний акомпанемент/. Дворядковий або трирядковий нотний запис обробленої пісні.
 3. Двочастинна репризна форма. Музичний жанр "етюд". Види етюдів /за технікою/. Створення етюду в двочастинній репризній формі.
 4. Тричастинна форма АВА1. Танцювальна музика. Створення танцю будь-якого жанрового різновиду з фактурним акомпанементом та у формі АВА1.
 5. Сюїта або цикл музичних п'єс. Створення сюїти, вокальної або інструментальної, програмної або непрограмної з використанням в частинах сюїти вивчених музичних форм.

Підсумковий контрольний урок наприкінці навчального року провести так само, як і минулому році.

Перевідний іспит з початкового етапу в основний етап вивчення курсу музичної композиції:
- у формі концертного виконання учнями власних музичних творів, /три-п'ять п'єс/.

ОСНОВНИЙ ЕТАП ВИВЧЕННЯ КУРСУ МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ /4-7 класи/.

Упродовж цього періоду учні вивчають виразові засоби музики, традиційну і нетрадиційну гармонію, музичну колористику, звертаються у власній творчості до народного, класичного та естрадного стилів і підходять до усвідомленого створення музики з орієнтиром на професійний досвід відомих композиторів, а також знайомляться з найпростішими видами інструментовки, одержують знання з курсу гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів.

Програма четвертого класу на третьому або четвертому році навчання композиції.

Виразові засоби музики

 1. Мелодія і ритм. Тембр. Створення учнями різних мелодій /пісенних і речитативних та інших/ з плавним і стрибкоподібним рухом звуків, з секвенціями, аналіз побудови мелодій /періоди повторної і неповторної будови, їх складення у формах ААВВ, АА1ВВ1, АВА1В1, АА1В, АВВ1, АВВ1А1, АВСД і т.ін./. Доскладення мелодій. Зміна їх регістру і тембру. Створення мелодій до ритму і складення ритму до певних звуків мелодії.
 2. Лад і тональність. Буквені позначення нот і тональностей. Схема ладового тяжіння з прямуванням до тонального центру - тоніки:
  а/ паралельні тональності та паралельно-змінний лад. Одноіменні тональності та одноіменний лад. Творчі вправи для учнів щодо зміни ладу й тональності, написання мелодій у паралельно-змінних та одноіменних ладах;
  б/ поняття про модуляцію. Довільна імпровізація мелодій з несподіваними відхиленнями в будь-яку тональність;
  в/ діатоніка і хроматика, альтерація і хроматизм. Імпровізація та складення діатонічних і хроматичних мелодій. Перетворення діатонічних мелодій у хроматичні.
 3. Гармонія:
  а/ імпровізація і створення мелодій на визначену гармонію;
  б/ консонанси і дисонанси. Створення музичних гармоній.
 4. Гармонізація;
  а/ T,S,D у паралельно-змінних і одноіменних ладах. Домінанта з секстою. Гармонізація в гомофонно-гармонічній фактурі за певними гармонічними моделями: плагальні звороти T-S-T, t-s-t, автентичні звороти Т-D-Т, t-D-t, повні гармонічні звороти T-S-D-Т , t-s-D-t, /в одноіменній і паралельній тональностях/;
  б/ D7 з оберненнями та розв'язаннями. Гармонізація в різних фактурних варіантах /фактурний акомпанемент/;
  в/ побічні тризвуки, їх обернення, з'єднання та розв'язання. Можливі гармонізації одного й того ж звука з врахуванням вивчених акордів. Імпровізація супроводу до мелодії побічними і головними тризвуками ладу за цифруванням. Побудова гармонічних послідовностей. Навички гармонічного аналізу.
 5. Уроки фольклору
  Українські народні колядки і щедрівки. Гармонізації в народному стилі колядок і щедрівок у триголосій гармонічній фактурі для дитячого вокального ансамблю або хору а cappella. /Можливе розташування в гармонічному триголосі голосоведення, особливості кадансів народних пісень/.

  Творчий залік
  з вивченого матеріалу першої половини навчального року:
  а/ усне опитування учнів з теоретичних тем, вправи на фортепіано;
  б/ перевірка ступеню засвоєння учнями останніх завдань з гармонізації;
  в/ творчі класні завдання: доскласти запропоновану викладачем мелодію трьома способами, визначити її лад, тональність, побудову, особливості руху звуків, охарактеризувати образний зміст, ритм, регістр, тембр, підібрати відповідні штрихи; скласти мелодію /діатонічну або хроматичну/, у запропонованому викладачем ритмі, записати її з необхідними позначеннями /характер, темп, динаміка, штрихи/.
 6. Програмна і непрограмна музика.
 7. Музичний жанр. Малі і великі жанри. Імпровізація різножанрових мелодії Прослуховування музичних творів на предмет визначення їх жанрів і особливостей їх фактури. Зв'язок фактури з характером, змістом і жанром музичного твору.
 8. Музична форма. Період і його характеристика. Дроблення, підсумовування і структурна рівновага. Навички аналізу музичної форми і творчі вправи за поданою темою.
 9. Поліфонія. Поліфонічна фактура. Народно-підголоскова поліфонія. Поліфонічне двоголосся. Доскладання поліфонічного голосу.

Твори учнів четвертого класу на третьому або четвертому році навчання композиції.

 1. Обробка народної пісні у двоголосній поліфонічній фактурі, вокальній чи інструментальній /наприклад, для двох скрипок або для флейти і фагота тощо/ у формі поліфонічного періоду чи двох поліфонічних періодів АА.1.
 2. Жанр "кант". Гармонічне триголосся з елементами поліфонії. Форма - куплет-період, або двочастинні АА1 та АВ.
 3. Дитячий дво- або триголосий хор із інструментальним супроводом /фортепіано, баян, бандура і т.ін./ у трирядковому нотному запису; форма куплетна /куплет-період/ або двочастинна АВ, де бажані вступ і завершення.
 4. Марш. Створення учнями маршу в двочастинній репризній формі для одного інструмента або для інструментального ансамблю.
 5. Скерцо. Гумореска. Контрасти в музичному творі. Створення скерцо /скерцино, скерцето/, або гуморески для будь-якого виконавського складу в тричастинній формі АВА1.

Підсумковий контрольний урок наприкінці навчального року.

Академконцерт. /Проводяться так само, як і в попередніх навчальних роках/.

Програма п'ятого класу на четвертому або п'ятому році навчання композиції.

 1. Техніка модуляції
  а) зіставлення, відхилення, модуляція в споріднені та віддалені тональності. Доскладення і створення учнями музичних прикладів на зіставлення, відхилення і модуляцію, в тому числі і мелодій. Створення мелодій з модуляціями на певну гармонію або варіанти акомпанементу. Навички аналізу тонального плану музичного твору;
  б) гармонічна модулююча секвенція. /Гра всіляких гармонічних модулюючих секвенцій з урахуванням вивчених акордів, підбір акомпанемента з використанням даних секвенцій/;
  в) модуляційний період. Побудова та імпровізація модуляційних схем у формі класичного восьмитактного періоду /модуляція через домінанту/ в триголосій гармонічній фактурі. Гармонізація мелодій з модуляціями.
 2. Фактура /узагальнення вивченого/. Поняття "вільна фактура". Фігурації. Імпровізація музичних уривків у різних видах фігурацій. Створення модулюючих періодів у фігураціях, а також у вільних фактурах.
 3. Виразові засоби музики /узагальнююча тема/. Паралельно - повторення вивчених жанрів програмної і непрограмної музики та музичних форм.
 4. Стиль. Навички загального розбору музичного твору /характеристика жанрів, стилів, виразових засобів музики/.
 5. Класичний стиль. Гармонізація в класичному стилі.
  Гармонізація мажорної та мінорної гам з урахуванням вивчених акордів /спочатку триголосся в тісному розташуванні, потім - триголосся з додаванням басу в лівій руці/. Голосоведення в класичному стилі;
  Передйом і затримання.
  Каданси в класичній музиці. К64. /Подальше набуття учнями навичок гармонічного аналізу, вправи на фортепіано, навички гармонізації мелодії з листа в триголосій гармонічній фактурі/;
  Альтерація в гармонії. Можливі гармонізації одного й того ж звуку з урахуванням альтерованих гармоній /при цьому слід брати до уваги уже вивчені учнями акорди/.

  Творчий залік:

  - опитування за темами "Техніка модуляції", "Класичний стиль", "Гармонізація в класичному стилі". Побічні тризвуки та їх обернення, D7 з оберненнями та розв'язаннями, К64. Гра на фортепіано модулюючих періодів і гармонізованих гам;
  - перевірка виконаних учнями останніх вправ з гармонізації;
  - гармонізувати на фортепіано запропоновану викладачем мелодію з листа триголосо в народному або класичному стилі /в залежності від стильової ті жанрової ознаки мелодії/;
  - гармонізувати без музичного інструмента мелодію в гомофонно-гармонічній фактурі, зробити нотний запис цієї мелодії на два нотні рядки: вгорі - для правої руки мелодія, внизу - для лівої руки триголосі акорди в тісному розташуванні. /Можливе також використання чотириголосого D7 та його обернень/;
  - виконати гармонічний аналіз заданої послідовності з триголосих акордів чотириголосого D7 та його обернень в тісному розташуванні. /Можлив вживання неповного D7 та його обернень/. Необхідно, щоб ця послідовність мала також альтеровані гармонії.
 6. Уроки фольклору. Ліричні та жартівливі українські народні пісні в гармонізаціях і обробках у вільних фактурах, у фігураційній техніці та ін. з використанням альтерацій в акордах, хроматизації, в народних і класичних стилях. Різниця між гармонізацією та обробкою.

Твори учнів п'ятого класу на четвертому або п'ятому році навчання

Завдання цього етапу - вивчення нових і закріплення вивчених раніше учнямки музичних форм.

 1. Куплетно-варіаційна форма. Варіювання супроводу при незмінній або майже незмінній мелодії. Обробка народної пісні в куплетно-варіаційній Формі /АА1А2/ з використанням вивчених раніше різновидів акомпанементу, включаючи поліфонізацію музичної тканини, фігурацій і т.ін. /Варіант: складення учнями власної пісні в тій же музичній формі/. Трирядковий запис твору : на верхньому рядку - голос, вокальний дует або хор, на двох нижніх - інструментальний супровід.
 2. Імітація. Поліфонія імітаційна і контрастна. Поліфонічна п'єса "канон" .
  Техніка побудови двоголосого канону в приму або октаву /інструментального або вокального/.
 3. Музичний жанр "прелюдія". Фактурна різноманітність прелюдій: поліфонічні, фігураційні, прелюдії з яскраво вираженим мелодичним голосом, прелюдії в акордовому викладі і т.ін. /Дивитись приклади прелюдій І.С.Баха, Ф.Шопена, Д.Д.Шостаковича, О.М.Скрябіна, Л.М.Ревуцького/. Складення учнями прелюдії в будь-якому різновиді музичної техніки /форма на вибір/.
 4. Ознайомлення з інструментальними музичними жанрами з яскравою мелодійною основою /пісня без слів, арія, елегія, ноктюрн, баркарола, арабеска/. Орнаментика мелодії. Імпровізація орнаментальних мелодій. Вивчення різних мелізмів. Створення учнями однієї музичної п'єси (на вибір) для будь-якого виконавського складу /бажано у фігураційній техніці і в тричастинній формі АВА1/.
 5. Класичні музичні варіації. Варіаційна форма. Різні види варіювання.
  Варіації фактурні, жанрові, варіації на певний звуковий комплекс. Створення варіацій. /Можливе ознайомлення з пасакалією та її складення. Кількість варіацій. Кульмінація в музичному творі, її різновиди. Кульмінація у варіаційній формі.

  Підсумковий контрольний урок:
  опитування учнів за темами, вивченими в четвертому і п'ятому класах; опитування за творами з програми композиції п'ятого класу: жанри, форми, фактури і т.ін. Перевірка учнівських нотних записів та виконання учнями власних творів; слухання та аналіз музичних творів /визначення жанру, стилю, характеристика виразових засобів прослуханої музики/. Академконцерт.

Програма шостого класу на п'ятому або шостому році навчання композиції

 1. Септакорди. їх види та обернення. Септакорди в тональностях головних та побічних ступенів, їх обернення, з'єднання, розв'язання. Імпровізація музичних фрагментів з септакордами, характеристика їх акустичною забарвлення. Гармонізація в естрадному стилі мелодій із септакордами /з листа, за цифруванням/. Під час виконання цих завдань приділяти постійну увагу вивченню буквених позначень акордів та використанню різних модуляцій.
 2. Гармонічна діатонічна секвенція. її фактурне варіювання. Створення учнями мелодій до певних моделей гармонічних діатонічних секвенцій –I-IV7-VII-III7-II7-D7-T, і т.п. /в мінорі/, імпровізація їх голосом з одночасним програванням цих секвенцій на фортепіано. Гармонізація мелодій з використанням гармонічних діатонічних секвенцій.
 3. Знайомство з нонакордами. DD. Програвання гармонічних зворотів з DD та нонакордами, імпровізація та створення до них мелодій. Вправи з гармонізації.
 4. Традиційна і нетрадиційна гармонія. Колористична музика.
  Терцієві структури.
  Співставлення акордів;
  Нетерцієві структури: кластери, кварто-секундова основа спів-звуків; складні гармонії /Хроматизми та альтерації в музичній колористиці, акорди з побічними тонами, комплексні акорди, незвичайні звукосполучення довільної будови/;
  Цілотонова гама. Збільшений лад. Збільшений тризвук;
  Напластування /нашарування/ звуків;
  Атональна музика.
  Вправи для учнів: пошук барвистих гармоній, імпровізація та створення музичних фрагментів за пропонованою темою, гармонізація мелодій нетрадиційною гармонією, гармонічний аналіз.

  Творчий залік:

  - опитування учнів за темами: септакорди, їх види, обернення та ін., гармонічна діатонічна секвенція, DD, нонакорди, традиційна і нетрадиційна гармонія, колористична музика /вправи на фортепіано/; перевірка виконання останніх учнівських творчих завдань; виконання учнями гармонічного аналізу, запропонованого викладачем музичного фрагменту, що включає до себе уже вивчені акорди, традиційну та нетрадиційну гармонію;
  - гармонізувати запропоновану мелодію з листа, за цифруванням або за буквеним позначенням акордів /переважно септакордами/;
  - зіграти запропонований викладачем гармонічний Фрагмент і скласти до нього мелодію. Зробити нотний запис мелодії з необхідними музичними позначеннями /характер, темп, динаміка, штрихи музики/.

Твори учнів шостого класу на п'ятому або шостому році навчання композиції

Вивчення нових музичних форм і закріплення вивчених раніше.

 1. Жанр "мініатюра". Створення так званої "барвистої" мініатюри з використанням нетрадиційної гармонії, програмної чи непрограмної, у формі періоду або простій двочастинній формі. /варіанти: пастораль, багатель, фантастичний ескіз і т.ін. Можливе також створення вокальної мініатюри/.
 2. Поліфонічні п'єси "фуга", "фугета". Знайомство з фугами І.С.Баха та фугетами інших композиторів. Особливості триголосої поліфонії. Створення триголосої фугети /бажано в традиційному стилі/.
 3. Класичне чотириголосся і багатоголосся: гомофонний та поліфонічний стилі, їх взаємопроникнення. /Загальне уявлення/. Хорал.. Хорали І.С.Баха, Й.Брамса та ін. Створення хоралу в двочастинній формі. /Варіант: створення невеликої музичної п'єси для інструментального квартету хорального складу/. Стиль на вибір - старовинний, класичний або такий, що створений на складних сучасних гармоніях /чотириголосся чи багатоголосся/.
 4. Жанри "імпровізація", "експромт" та різновиди їх стилів /естрадний, джазовий, класичний/. Створення імпровізаційної музичної п'єси. /Завдання можна замінити дещо простішою формою -створенням естрадної пісні/.
 5. Великий музичний твір у формі "рондо" /класичне, старовинне, жанрове і.т.ін/. Образно-емоційна сфера, гармонічна мова /за вибором/.

Підсумковий контрольний урок:

- опитування учнів за теоретичними темами, вивченими у п'ятому та шостому класах;
- опитування за творчими працями, що їх виконали учні в шостому класі /жанри, стилі форми, фактура творів/. Перевірка нотних записів учнів, прослуховування їх власних музичних творів;
- прослуховування музичних творів і аналіз їх виразових засобів, жанрових та стильових особливостей.

Академконцерт.

Програма сьомого класу на шостому або сьомому році навчання композиції

Лади

 1. Вивчення різноманітних ладів. Творчі вправи на змінювання ладу. /на прикладі ладових трансформацій однієї й тієї ж мелодії/, створення внутрішнім слухом мелодій в ладах у формі періодів або вільної мелодико-ритмічної будови і перемінних, складних і змішаних розмірах. /Лади малоступеневі, п'ятиступеневі, і.т.д., особливі діатонічні лади, чотири різновиди мажору і чотири різновиди мінору; Поняття "лад", зміна ладових стійкостей, ладова модуляція, ладо-тональна перемінність.
 2. Ладові утворення в творчості композиторів.
 3. Уявлення про поліладовість і політональність.

  Залік
  з навчальної теми "Лади":
  - усне опитування учнів з метою з'ясування рівня засвоєння програмного матеріалу;
  - перевірка попередніх учнівських творчих завдань;
  - творче завдання з імпровізації на зміну ладу запропонованої викладачем мелодії;
  - створення учнями мелодії внутрішнім слухом у якомусь певному ладі, її виконання та запис з необхідними музичними позначеннями. Бажано також підібрати для цієї мелодії віршований або прозовий текст.

Твори учнів сьомого класу з орієнтиром на ладову техніку і з врахуванням попереднього досвіду занять
/шостий або сьомий рік навчання композиції/

 1. Вокальні жанри "романс" і "вокаліз". Створення учнями власних музичних творів у одному з цих жанрів /бажано в національному стилі з опорою на ладову техніку/.
 2. Непрограмні музичні п'єси у темпах "Adagio", "Andante","Presto" і т.ін. ознайомлення учнів з жанрами: "Токата", "Токатина". Створення власного твору в одному з цих жанрів.

  Вільні форми
  (пункти 3 і 4)
 3. Розгорнута музична п'єса /дума, балада, билина, поема, коломийка, фантазія і т. ін./. Створення учнями музичної п'єси в одній з цих форм.
 4. Поліфонічна п'єса вільного змісту. Інвенція. Створення учнями програмної і непрограмної, інструментальної або хорової поліфонічної п'єси, з використанням вивчених різновидів поліфонічної фактури дво-, три - або чотириголосся.
 5. Сонатна форма. Прийоми тематичного розвитку в сонатній формі. Великі циклічні жанри: соната, сонатина, концерт, концертино. Знайомство з сонатно-симфонічним циклом. Створення учнями сонатини або концертино в сонатній двочастинній або тричастинній формі.

Теоретичний залік за темами основного курсу композиції:

- узагальнення вивченого матеріалу. Усне опитування учнів за темами: виразові засоби музики, лади, традиційна і нетрадиційна гармонія, колористична музика, музичний стиль, програмна і непрограмна музика, музичний жанр, малі і великі жанри, поліфонія, вивчені фактури, техніка модуляції /модулювання на фортепіано/;

- письмовий аналіз музичного твору після його прослуховування /характеристика виразових засобів музики, визначення жанру, стилю, різновиду композиторської техніки, використаної в даному творі/.

Випускний іспит. Публічне виконання екзаменаційної програми з музичної композиції.

ДЕКІЛЬКА ДОДАТКОВИХ ПОРАД ТА ЗАУВАЖЕНЬ СТОСОВНО ЗАРОПОНОВАНОЇ ПРОГРАМИ

 1. Паралельно з програмним вивченням музичних жанрів, форм, стилів композиції та ін. учням можна запропонувати для ознайомлення й більш широкі фахові знання, які сприятимуть розвитку навичок музичного аналізу. Зокрема їх можна глибше ознайомити з особливостями різних музичних інструментів, з характерними принципами елементарної оркестровки.
 2. Юним композиторам-початківцям старших класів корисно буде порадити, щоб вони при складанні власних творів використовували в них найрізноманітні виконавські склади.
 3. Для учнів, які виявлять бажання продовжити навчання з композиції після закінчення ДМШ, можна порадити більш поглиблено вивчати музичні стилі, різновиди композиторської техніки, до яких вони тяжіють, а також складати музичні твори у жанрах, до яких вони раніше не зверталися.
 4. Щоб збагатити й розширити свої фахові знання, вихованці музичних шкіл повинні не поминути в подальшому навчанні такі важливі музикознавчі теми для професії музиканта, первісна або давня музика, оркестр та його різновиди /симфонічний, народних інструментів, духовий, естрадний, джазовий/, будова та технічні можливості різних музичних інструментів /ix діапазони, тембри і.т.ін/, оперне мистецтво. Джаз.Саморобні муз. інструменти.

Обговорити різноманітні програми викладання композиції на форумі.

Повернутися до розділу Музична композиція 

Music Fancy
Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)Russian (CIS)